Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Προσκλήσεις για δύο συνεδριάσεις την 05-09-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 και 19.30

 

    

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 31-08-2012 
      ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 39221
      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                   
                                                                                                                                     
      ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      ΠΡΟΣ
      Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                 Τον/την  
      ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                           Μέλος του Συμβουλίου της
      ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                           Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
                                                                               
                                                                                                                                                                                                            

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε (για δεύτερη φορά) σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 05-09-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  30,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:


1.    Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΙΜΕΝΟΥΣ»  στον κ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ του Δημητρίου που βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 18-20 στην Κόρινθο.
2.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»   στην εταιρεία «ΣΠΑΚ Α.Ε.»    που βρίσκεται στην οδό Περιάνδρου  78 και Γεωργίου Παπανδρέου,  στην Κόρινθο.
Ο Πρόεδρος του ΣυμβουλίουΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ


    

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 31-08-2012 
      ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 39222
      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                   
                                                                                                                                     
      ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      ΠΡΟΣ
      Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                 Τον/την  
      ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                           Μέλος του Συμβουλίου της
      ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                           Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
                                                                               
                                                                                                                                                                                                            
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 05-09-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  30,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

1.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ»   στον κ. BEQIRI JULIAN    που βρίσκεται στην οδό Αποστόλου Παύλου και  Γεωργίου Παπανδρέου,  στην Κόρινθο.
2.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», στην «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Μπαθαρίστρα στην Κόρινθο.
3.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  «ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ – ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΤΩΝ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΚΑΒΑ)» στην «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΝΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Άργους 56, στην Κόρινθο.
4.    Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» στον κ. ΖΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Γεωργίου, που βρίσκεται στην οδό Ερμού 67, στην Κόρινθο.
5.    Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών στο κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» της «ΡΟΣΑΤΟ ΤΖ. – ΒΛΑΣΣΗΣ Π. – ΦΙΛΗΣ Α. Ο.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην παραλία Καλάμια, στην Κόρινθο.
6.    Ανανέωση  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων 10731/01-04-2011 στο κατάστημα  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» της «Β. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που βρίσκεται στην οδό   Περιάνδρου 5, στην Κόρινθο.


Ο Πρόεδρος του ΣυμβουλίουΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 27-08-2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30


    

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 27-08-2012 
      ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                              Αριθμ. Πρωτ. 38635
      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                                                   
                                                                                                                                     
      ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                      ΠΡΟΣ
      Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                 Τον/την  
      ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                           Μέλος του Συμβουλίου της
      ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                           Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
                                                                               
                                                                                                                                                                                                            

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 § 3 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 27-08-2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  30,  2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,  «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ»   στον κ. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Μιχαήλ»    που βρίσκεται στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου,  στην Κόρινθο.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή εκκρεμεί σφράγιση του ανωτέρω καταστήματος.
Ο Πρόεδρος του ΣυμβουλίουΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΔΡΕΟΥ